Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2

Mirosław Filiciak

Mirek FiliciakMirosław Filiciak (1976) medioznawca, adiunkt w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, redaktor kwartalnika „Kultura Popularna”. Jego zainteresowania ogniskują się na przecięciu zjawisk kultury współczesnej i mediów cyfrowych.

Mirosław Filiciak (1976) Media studies scholar, Assistant Professor at the Warsaw School of Social Psychology, editor of „Kultura Popularna” quarterly. His interests focus on the intersections of modern culture and digital media.