Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości

22.09.2006
piątek

Młodzi Brytyjczycy i komórki

22 września 2006, piątek,

Przed kilkoma miesiącami Howard Rheingold w tekście opublikowanym przez serwis The Feature omawiał badania socjologa Richarda Linga, analizującego sposoby korzystania z telefonów komórkowych przez norweskie nastolatki. W tym tygodniu raport z badań przeprowadzonych wśród młodzieży brytyjskiej opublikowała firma Carphone Warehouse. Wyniki są zbieżne – młodzi ludzie korzystają z nowych technologii komunikacyjnych inaczej niż ich rodzice, a telefony pełnią w ich życiu rolę bez porównania większą, niż miały dla poprzednich generacji. Okazuje się, że aż 78% nastolatków w Wielkiej Brytanii uznaje, że korzystanie z „komórki” podnosi jakość ich życia społecznego i pomaga w podtrzymywaniu więzi z rówieśnikami. Telefony są wszechobecne – na Wyspach posiada je przeszło 90% 12-latków. Młodzi trzykrotnie częściej niż ich rodzice wysyłają SMS-y, które zapewne przestają już pełnić funkcję informacyjną. W swoim opracowaniu Richard Ling uznaje korzystanie z telefonu za jeden z rytuałów spajających społeczność i porównuje je do wymiany darów w kulturach pierwotnych: nie chodzi o wartość materialną, lecz o umacnianie relacji i nakładanie na siebie wzajemnych zobowiązań. Ling jest przekonany, że dla gromadzenia kapitału społecznego telefony komórkowe pełnią dziś nawet większą rolę niż internet. Przywołuje również słynną koncepcję „siły słabych więzi” Marka Granovettera – szerokie kontakty, nawet jeśli nie towarzyszą im bliższe związki, otwierają przed jednostką nowe możliwości. Jak podobne zasoby pożytkują Polacy? Do czego używają telefonów? Wiadomo, że nowe technologie, choć ich zasięg jest globalny, w różnych krajach bywają traktowane w odmienny sposób. Nie inaczej jest z „komórkami”. Młodzi mieszkańcy Skandynawii traktują je jak organiczną część codzienności, Japończycy traktują jak fetysz (japońskie określenie telefonu komórkowego – keitai – znaczeniowo bliższe jest maskotce, niż urządzeniu komunikacyjnemu), Włosi jako element mody, a mieszkańcy krajów Trzeciego Świata – symbol statusu. Na pewno warto zastanowić się na rolą, jaką telefon komórkowy pełni w naszej kulturze i życiu społecznym.

Treść postu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop