Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości

29.09.2006
piątek

XXI wiek – Nowe Średniowiecze?

29 września 2006, piątek,

Do grupy zagranicznych gości, którzy wezmą udział w konferencji Kultura 2.0, dołączył teoretyk oraz projektant mediów i innowacji – Rob van Kranenburg. Związany z holenderskimi i belgijskimi uczelniami badacz ma w swoim dorobku projekty edukacyjne, współpracuje też z działającą na rzecz rozwoju e-kultury organizacją Virtueel Platform. Jest również konsultantem branży telekomunikacyjnej. W centrum jego zainteresowań znajdują się społeczne i kulturowe konsekwencje upowszechnienia nowych technologii – zwłaszcza systemu RFID oraz rozwiązań ubicomp (ubiquitous computing, czyli dosłownie „wszechobecnego przetwarzania danych”, w którym jeden człowiek współpracuje z wieloma systemami komputerowymi).

Van Kranenburg słusznie uważa, że potrzebujemy dyskusji na temat rozwoju technologii komunikacyjnych, które dziś nie wzbudzają takiego zainteresowania opinii publicznej jak np. genetycznie modyfikowana żywność, a być może pociągną za sobą nie mniej poważne następstwa i to już w bliskiej perspektywie czasowej. Van Kranenburg porusza oczywiście problem prywatności, ale też tematy mniej oczywiste. Szczególnie prowokacyjna wydaje się być kreślona przez van Kranenburga wizja politycznych konsekwencji dalszej autonomizacji jednostek. Ma ona zakończyć się ekstremalną regionalizacją Europy i narodzinami kognitariatu – nowej klasy średniej, która biegle opanuje wykorzystywanie technologii cyfrowych i porzucając narodową solidarność odetnie się od swych państw, które staną się dla nich niepotrzebnym balastem. Oddolna samorządność obywateli zagrożeniem dla zjednoczonej Europy? Zapowiada się ciekawa dyskusja choćby z Henrym Jenkinsem, który w połączeniu obywatelskiej aktywności z możliwościami technologii interaktywnych widzi szansę na spełnienie ideałów demokracji uczestniczącej, ale raczej poprzez uzdrowienie, niż rozsadzenie aktualnych struktur.

Treść postu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop