Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości

3.10.2006
wtorek

Od Shakespeare’a do Danger Mouse’a

3 października 2006, wtorek,

Jedna z sesji konferencji Kultura 2.0 poświęcona będzie nowym wymiarom twórczości i uczestnictwa odbiorców kultury. Dobrym, choć zwięzłym, wprowadzeniem do tematu może być tekst Ursa Gassera i Silke Ernst „Od Shakespeare’a do Dj’a Danger Mouse’a: spojrzenie na prawo autorskie i twórczość użytkowników w erze cyfrowej”. Gasser jest współpracownikiem Harvardzkiego Centrum Berkmana, prężnego ośrodka naukowego zajmującego się relacjami prawa i nowych technologii.

W swoim tekście Gasser i Ernst podkreślają na wstępie wagę przemian, które doprowadziły do przekształcenia biernych „pożeraczy” kultury w aktywnych uczestników i producentów informacji. Cytują dane badań instytutu Pew Internet & Amrican Life Project, według którego ok. 44% amerykańskich użytkowników internetu „publikuje swoje przemyślenia, udostępnia zdjęcia i wymienia sie plikami w internecie”, co świadczy o wysokim poziomie zaktywizowania internautów. Jednym z najbardziej barwnych przejawów takiej aktywności jest twórczość fanów, tzw. fan fiction. Autorzy wymieniają przykłady olbrzymiego zbioru treści powstałych na bazie historii o Harrym Potterze, w tym treści pornograficznych, które spotkały się z silnym sprzeciwem ze strony właścicieli praw. Przytaczają również słynną historię mash-up’u dj’a Danger Mouse’a, który połączył vocal z płyty Jay’a Z z podkładem z „White Album” Beatles’ów.
Tego typu działania twórcze zazwyczaj mają swój finał na salach sądowych – właściciele praw autorskich bronią się przed ingerowaniem w ich twórczość.
Gasser i Ernst omawiają w skrócie podstawy prawne, które prowadzą do zderzenia fenomenu twórczości użytkowników i systemu ochrony praw autorskich i nawołują do poszukiwania rownowagi między tymi sprzecznymi siłami. Nie ma bowiem wątpliwości, że prawo autorskie w swych skrajnych przejawach ogranicza bardzo cenne przejawy twórczości, którą należy chronić. Autorzy skupiają się na propozycjach modeli biznesowych i alternatywnych rozwiązaniach prawnych, które pozwolą połączyć interesy twórców i odbiorców, którzy stają sie twórcami.

Jednym z pomysłów jest wprowadzenie licencji na treści, dzięki którym odbiorcy będą mogli wnosić mikroopłaty za dodatkowe możliwości dokonywania przeróbek utworów. Jeśli chodzi o rozwiązania prawne, to Gasser i Ernst omawiają regulacje odgórne (w postaci reformy prawa autorskiego ograniczającego kontrolę autorów nad utworami zależnymi oraz tzw. alternatywne systemy kompensacyjne) i oddolne (popularyzacja modeli otwartych licencji, takich jak Creative Commons). Więcej szczegółów i odnośników do dalszej literatury w tekście.

Treść postu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop