Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości

28.01.2007
niedziela

Podpisz petycję – wesprzyj otwarty dostęp do wiedzy

28 stycznia 2007, niedziela,

Europejski oddział SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) we wsparciu szeregu dużych organizacji wspierających badania naukowe od dwóch tygodni zbierają podpisy pod petycją wzywającą Unię Europejską do zapewnienia publicznego dostępu do wyników badań finansowanych publicznie.

Na początku 2006 roku Unia opublikowała dokument o nazwie „Study on the Economic and Technical Evolution of the Scientific Publication Markets of Europe„, oparty na analizie rynku publikacji naukowych oraz szeroko zakrojonych konsultacjach. Autorzy raportu stwierdzili, że odpowiednia dystrybucja i dostęp do wyników badań jest podstawą funkcjonowania tzw. European Research Area, będącego odpowiednikiem europejskiego wspólnego rynku – w sferze badań naukowych.

Sygnatariusze petycji wzywają UE do zastosowania się do zaleceń raportu, a w szczególności do zapewnienia otwartego dostępu do wyników badań finansowanych z grantów europejskich.

Zachęcam Was wszystkich serdecznie do podpisania się pod petycją. W języku angielskim istnieje wielce przydatny zwrot „no-brainer”, określający działanie tak oczywiste, że nie wymagające pracy mózgu. O ile w pewnych sferach otwarty model dystrybucji może budzić wątpliwości, to publiczny dostęp do wyników badań, które sami jako podatnicy sfinansowaliśmy, można wspierać bez zastanowienia.

Choć oczywiście tych, którzy wolą podejmować decyzje w oparciu o solidną wiedzę odsyłam do wspomnianego powyżej raportu oraz rekomendacji European Research Advisory Board i European Research Council dotyczących otwartego dostępu (OA).

Link do strony petycji.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop