Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości

29.08.2007
środa

Holenderskie organizacje zbiorowego zarządu współpracują z Creative Commons

29 sierpnia 2007, środa,

W Holandii wystartował przełomowy projekt pilotażowy, w ramach którego muzycy zrzeszeni w organizacji zbiorowego zarządu prawami autorskimi Buma/Stemra będą mieli możliwość udostępnienia swojej twórczości na jednej z niekomercyjnych licencji Creative Commons – a tym samym samodzielnego zarządzania niekomercyjnymi prawami do swojej twórczości.

Brak możliwości stosowania wolnych licencji przez członków organizacji zbiorowego zarządu jest jedną z poważniejszych barier w popularyzacji wolnej kultury. WYnika on z faktu, że twórcy przenoszą na organizacje całość praw do własnej twórczości i tracą możliwość dysponowania nimi.

Wspólny projekt stanowi ważny precedens w skali europejskiej. Jego celem jest sprawdzenie, czy w dobie mediów cyfrowych nie jest możliwe połączenie zbiorowego zarządu z indywidualnymi mechanizmami zarządzania prawami.

Więcej na ten temat piszę na blogu Creative Commons Polska.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 2

Dodaj komentarz »
  1. HJUYTDDCFFGDDJDF

  2. KACZYNSKI TO ŚWIR