Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości

21.08.2008
czwartek

Prof. Berndt Hugenholtz: krytycznie na temat nowelizacji dyrektywy o ochronie praw autorskich

21 sierpnia 2008, czwartek,

Komisja Europejska planuje wydłużenie okresu obowiązywania praw pokrewnych do wykonań artystycznych i fonogramów (z 50 do 95 lat). MKiDN przeprowadziło w tej kwestii błyskawiczne konsultacje, w sieci można znaleźć opinie ISOC Polska oraz ICM UW – jako instytucji partnerskiej Creative Commons Polska, a sprawę dokładnie opisał Vagla (np. tu i tu).

Chciałem w tym wpisie odnotować jeden głos w dyskusji – list otwarty (PDF) prof. Bernta Hugenholtza, dyrektora Institute for Information Law (IViR) na Uniwersytecie w Amsterdamie, do Prezydenta Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso. W liście prof. Hugenholtz stwierdza, że w uzasadnieniach planowanej nowelizacji dyrektywy 2006/116/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych pomija się wnioski płynące z analiz przygotowanych przez IViR, według których nie należy wydłużać okresu obowiązywania tych praw. Co najistotniejsze, dwie analizy IViRu zostały przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej. Prof. Hugenholtz stwierdza, że nawet w przypadku odmiennych opinii między Komisją a zewnętrznymi ekspertami z IViR, ich analizy powinny być uwzględnione w procesie stanowienia prawa.

Podobny zarzut pojawił się w liście sygnowanym przez przedstawicieli czołowych europejskich instytutół zajmujących się kwestią własności intelektualnej, a opublikowanym w gazecie Times: Komisja uwzględniła analizy przedstawione jej przez przedstawicieli stron zainteresowanych wydłużeniem okresu obowiązywania tych praw, a pominęła analizy niezależnych ekspertów.

Prof. Hugenholtz w podsumowaniu listu zarzuca Komisji chęć wprowadzenia w błąd Radę Europy, Parlament oraz obywateli Unii – oraz że działania Komisji potwierdzają przypuszczenia, że proces stanowienia prawa unijnego zamiast opierać się na racjonalnych decyzjach jest w dużej mierze wynikiem lobbingu:

„Indeed, the Commission’s obscuration of the IViR studies and its failure to confront the critical arguments made
therein seem to reveal an intention to mislead the Council and the Parliament, as well as the citizens of the European Union.

In doing so the Commission reinforces the suspicion, already widely held by the public at large, that its policies are less the product of a rational decision-making process than of lobbying by stakeholders.This is troublesome not only in the light of the current crisis of faith as regards the European lawmaking institutions, but also – and particularly so – in view of European citizens’ increasingly critical attitudes towards intellectual property law.”

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 1

Dodaj komentarz »
  1. Ciekawe, że bardzo często właśnie ci, którzy domagają się zaostrzenia i rozszerzenia praw ?autorskich? nie szanują cudzych praw, ot choćby ostatnia wpadka premiera i rządu Wielkiej Brytanii związana z naruszaniem licencji.