Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości

11.11.2008
wtorek

Usieciowiona zbiorowość – udane podsumowanie

11 listopada 2008, wtorek,

Wydawnictwo MIT Press opublikowało książkę Networked Publics, całkiem udanie realizująca zadanie streszczenia namysłu nad przemianami związanymi z rozwojem internetu w ogóle, a Web 2.0 w szczególności.

Książka pod redakcją Kazysa Varnelisa jest efektem rocznej pracy kilkunastu badaczy z Centrum Komunikacji Annenberg przy USC (obszerne fragmenty książki, ale i zapis procesu jej powstawania – w tym indywidualne notatki oraz materiały z prowadzonych w ramach projektu spotkań i dyskusji, często wykraczające poza ramy samej papierowej publikacji – znajdziecie tutaj. Jej autorzy porządkują pytania i odpowiedzi związane z przemianami społeczeństwa sieci, a kluczową kategorią-manifestem jest tu tytułowa formacja „networked publics” (bardzo kłopotliwa w tłumaczeniu – chodzi o odcięcie się od kategorii widzów/publiczności/konsumentów, związanych z pasywnym odbiorem; zdecydowałem się więc na „usieciowioną zbiorowość”, choć jest to tłumaczenie mocno niedoskonałe, gubi się w nim nawiązanie do „networked public sphere”, czyli usieciowionej sfery publicznej). Usieciowiona zbiorowość jest – przynajmniej potencjalnie – aktywna, otwarta na współpracę i przez to zmienia reguły gry na wszystkich płaszczyznach ludzkiej aktywności. Dzięki sieci jako społeczeństwo funkcjonujemy po prostu inaczej – a na czym to inaczej polega autorzy analizują przyglądając się czterem sferom: przestrzeni publicznej (także w wymiarze fizycznym), kulturze, polityce i infrastrukturze. Każda z nich jest opisywana pod kątem dostępności, ahierarchicznych modeli dystrybucji, tworzenia wartości na krawędziach/punktach styku oraz agregacji.

Nie ma sensu streszczać tutaj zawartości tej publikacji – jest i o łączeniu przestrzeni fizycznej z internetem, i o konwergencji, o modelach komunikacji E2E/M2M/P2P, o zmianie statusu ekspertów, modeli tworzenia, demokracji deliberatywnej i o politycznej mobilizacji w sieci, a wszystko to przy wskazaniu szans i zagrożeń (choć trudno nie zauważyć, że autorzy podchodzą do nowych zjawisk raczej optymistycznie). Osoby zajmujące się kulturą 2.0, poza tytułowym konceptem „usieciowionej zbiorowości” nie dokonają tu wielkich odkryć – raczej znajdą usystematyzowany przegląd tego, co już znają, bo w książce obecni są m.in. Anderson, Benkler, Castells, Jenkins, Lessig, Negri czy Rheingold. Publikacja jest jednak skierowana przede wszystkim do tych, którzy chcieliby otrzymać w jednej, niezbyt długiej publikacji, przegląd niemal wszystkiego, co w tej dziedzinie ważne. W takim ujęciu jest to książka niemal idealna. Fajnie byłoby, gdyby ukazała się po polsku. Jeszcze fajniej, gdyby zamiast zwykłego tłumaczenia było to przełożenie przykładów na polskie realia – polskie serwisy, polskie filmy z YouTube, itd. Nie wiem jednak na ile to wykonalne, bo niestety znaleźć takie odpowiedniki często będzie znacznie trudniej, niż dobre tłumaczenie „networked publics”.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop