Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości

30.12.2008
wtorek

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego udostępnia materiały badawcze

30 grudnia 2008, wtorek,

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) realizuje w Polsce, we współpracy z Fundacją Gatesów, projekt modernizacji bibliotek wiejskich z pomocą technologii cyfrowych. Na stronie Fundacji udostępniono materiały będące wynikiem badań prowadzonych w tym roku na potrzeby projektu – a dotyczących z jednej strony kondycji bibliotek wiejskich i potrzeb korzystających z nich społeczności, a z drugiej potencjału nowych technologii.

Razem z Mirkiem Filiciakiem, oraz Agnieszką Koszowską i Katarzyną Krakowską, przygotowaliśmy dla Fundacji „Analizę kontekstu planowania Programu Bibliotecznego” – rodzaj „Zielonej księgi”, prezentującej podobne projekty tego rodzaju zrealizowane już w bibliotekach lub innych instytucjach publicznych (np. szkołach), oraz formułującej na podstawie tej analizy wskazówki dotyczące realizacji programu.

Pisząc nasz raport odkryliśmy też, jak trudno jest zebrać informacje o projektach – często ich po prostu brak, albo są skrzętnie chronione przez instytucję realizującą dany projekt. FRSI daje dobry przykład, jak można dzielić się zdobytą wiedzą.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop