Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości

10.09.2009
czwartek

Wojciech Bruszewski, 1947-2009

10 września 2009, czwartek,

Od Piotra Krajewskiego z Centrum Sztuki WRO otrzymaliśmy smutną wiadomość o śmierci Wojciecha Bruszewskiego, pioniera polskiej sztuki multimediów.

Lista artystycznych dokonań Bruszewskiego jest długa – zaczynał od fotografii i filmu, by w roku 1973, wspólnie z Pawłem Kwiekiem i Piotrem Biernackim stworzyć Pictures Language, pierwszą pracę polskiego wideo-artu. Wkrótce potem powstała jedna z jego najbardziej znanych prac, Yyaa.

Później Bruszewski zwrócił się w stronę komputerów, w 1983 założył chyba pierwszą w Polsce pracownię grafiki komputerowej (w poznańskiej ASP; później wykładał też na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi). Co ciekawe, był znany nie tylko w polu sztuki, ale również poza nim, jako miłośnik Amigi, dla której stworzył system kodowania polskich znaków Amiga-PL. Z użyciem Amigi uruchomił w roku 1988 w Berlinie mini-rozgłośnię radiową, która nadawała czytane przez komputer, wybierane losowo z bazy danych cytaty filozoficzne nieprzerwanie do roku 1993.

Bruszewski tworzył też performansy z asystą komputera i – co w kontekście kultury 2.0 szczególnie interesujące – wychodził poza instytucjonalny obieg sztuki. Jako Garry był znany na amigowej demoscenie, z której etosu czerpią dziś twórcy internetowi. W roku 1994 wydał płytę C.H.O.P.I.N., opartą na pomyśle podobnym do tego, który 15 lat później wykorzystał słoweński Laibach sięgając po Kunst der Fuge Bacha. Ostatnim dokonaniem Bruszewskiego pozostaje powieść „Fotograf” z roku 2008.

Jego prace wyznaczały nowe trendy i na stałe wpisały się w historię polskiej sztuki mediów. Pozostaje żal, że kolejne już nie powstaną.

Więcej o twórczości Wojciecha Bruszewskiego przeczytacie na specjalnie uruchomionej przez WroCenter stronie In Memoriam. Polecamy też stronę artysty oraz ten film.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop