Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości

7.10.2009
środa

Warsztaty o wolnej kulturze w instytucjach kultury, 16 października w Warszawie

7 października 2009, środa,

W przyszły piątek (16 października) będę prowadził warsztaty dotyczące wolnej kultury w ramach cyklu spotkań Laboratorium Indeksu 73 – organizowanych przez kolektyw osób zajmujących się wolnością kultury i wolną kulturą, którego jestem członkiem.

Spotkanie będzie miało formułę warsztatu, a jego celem będzie analiza dostępnych współcześnie możliwości uwalniania kultury, w kontekście z jednej strony prawa, a drugiej możliwości oferowanych przez nowe media. Odniesiemy się do przebiegu wcześniejszych dyskusji wokół praw twórców i modeli zarządzania kulturą, w tym – do Kongresu Kultury Polskiej.

Ponieważ cykl jest skierowany przede wszystkim dla pracowników instytucji kultury, chciałbym zaprezentować i omówić różne sposoby „myślenia o” i „zarządzania” szeroko pojętą produkcją kulturową (kontrola prawnoautorska, model dobra wspólnego, model piracki), z perspektywy twórców, dystrybutorów i odbiorców kultury.

Jeśli jesteście zainteresowani wzięciem udziału w warsztatach, wyślijcie maila do Agnieszki Kaim (akaim@indeks73.pl). Spotkanie odbędzie się w godzinach 17-20.30 w Komunie Otwock (ul. Lubelska 30/32, Warszawa).

Laboratorium Indeksu 73 to cykl kursów w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. Jego ideą jest szeroko rozumiana refleksja nad zagadnieniami wolności w kulturze w zakresie jej tworzenia, uczestnictwa i upowszechniania. Celem jest wypracowanie nowych metod badawczych i edukacyjnych, sprowokowanie namysłu nad mechanizmami funkcjonowania współczesnej kultury oraz podniesienie świadomości obywatelskiej w zakresie ograniczeń wolności i możliwości przeciwdziałania im.

Obecnie trwa rekrutacja na zajęcia w Poznaniu i Gdańsku, więcej informacji na stronie Laboratorium.

*

Przy okazji – skoro pojawiło się odwołanie do dyskusji o prawie autorskim na Kongresie Kultury Polskiej – polecam nagrania udostępnione przez Jarosława Lipszyca, który miał zresztą bardzo dobry referat wprowadzający do tej sesji tematycznej:

Ciekawe nagrania można też znaleźć na kanale Indeksu 73 na Youtube.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop