Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości

26.01.2011
środa

Konferencja „Ars Electronica: Remixed and Remastered”

26 stycznia 2011, środa,

Marcin Wilkowski z Historia i media podesłał informacje o ciekawej konferencji poświęconej sprawom nam bliskim:

Koło Naukowe Medioznawców UJ oraz Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w 4. edycji konferencji naukowej Ars Electronica, tym razem poświęconej kulturze remiksu.

Ars Electronica: Remixed & Remastered otworzy pole do dyskusji na temat praktyk kulturowych, które rozwinęły się wokół kategorii remiksu w dobie Web 2.0. Zastanowimy się nad ? często pomijanymi w toku o rozważań o charakterze prawnym ? zagadnieniami reprezentacji i autorstwa, kolektywnej kreatywności
i zbiorowej inteligencji, taktyk amatorskich i fanowskich, nowych form produkcji kulturowej i polityki oporu oraz samą genealogią remiksu. Misją konferencji naukowych Ars Electronica jest wpisanie refleksji medioznawczej w szeroki nurt humanistyki krytycznej. Poszerzając zakres znaczeniowy pojęcia remiksu, chcielibyśmy rozważyć jego głębokie zakorzenienie w tradycji humanistyki XX wieku i zaproponować odejście od analiz stricte monodyscyplinarnych. Remiks to bowiem także praktyka badawcza współczesnego medioznawcy, zawieszonego pomiędzy rozmaitymi paradygmatami naukowymi. Nasza konferencja będzie więc doskonałą okazją do rozważenia tożsamości medioznawstwa na scenie współczesnej, transdyscyplinarnej humanistyki.

Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów oraz badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe: kulturoznawstwo, medioznawstwo, filmoznawstwo, filologię, historię sztuki, filozofię, socjologię, politologię, informatykę, antropologię, gender studies i inne.

Dyskusji chcielibyśmy poddać następujące zagadnienia:

 • remiks jako taktyka fanowska: fanfikcja, vidding, machinima
 • remiks jako wymazywanie źródła ? rekonfiguracje kategorii ?autora?
 • i ?oryginału?
 • zagadnienia filmowej intertekstualności
 • remiks jako polityka oporu ? krytyczny potencjał Web 2.0, sieci społecznościowych i ruchu Open Source
 • przechwytywanie strategii remiksu przez dyskursy dominujące
 • remiksowalność mediów w perspektywie software studies i critical code studies (kopiuj/wklej, import/eksport, renderowanie)
 • remiks jako alternatywna narracja tożsamościowa w perspektywie teorii krytycznych (queer, drag, mimikra)
 • remiks w muzyce ? cover, mash-up, sampling, plądrofonia
 • teoria (po) telewizji w dobie konwergencji mediów
 • e-literatura, poezja cyfrowa, liternet ? pogranicza języka naturalnego
 • i języków programowania
 • sztuka nowych mediów ? naprawa, recykling, remiks ? od hybrydy
 • do strategii
 • media lokacyjne a rewitalizacja/gentryfikacja przestrzeni miejskiej
 • praktyki remiksu jako wyzwanie dla dyskursu praw autorskich
 • remiks jako sposób wyjścia z kryzysu reprezentacji; technologie hipermedialne i hipertekstualne jako strategie tworzenia wiedzy i przedstawienia
 • status ontologiczny dzieła w dobie (re)produkcji cyfrowej
 • remastering a nowoplemienność

Konferencja odbędzie się w Krakowie, w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, w dniach 24-25 marca 2011 r.
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie abstraktów referatów wraz z danymi osobowymi i nazwą reprezentowanej instytucji do dnia 25 lutego 2011 r. na adres: konferencja.ars.electronica@gmail.com.
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń. Nie pobieramy opłaty konferencyjnej.

Opiekun naukowy: dr Anna Nacher. Komitet organizacyjny: Michał Gulik, Paulina Kaucz, Jagna Lewandowska, Jakub Mihilewicz, Karolina Plinta, Filip Wróblewski.

Koło Naukowe Medioznawców UJ
Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ
medioznawcy.filmoznawcy.pl
medioznawcy@gmail.com

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop