Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości

30.01.2020
czwartek

Patotreści i anty-system edukacji (Słowniczek sztucznej kultury, cz. 3)

30 stycznia 2020, czwartek,

Dzisiejszy odcinek jest poświęcony dwóm tematom edukacyjnym. Pierwszy to patotreści, polski fenomen będący skutkiem zaniedbań edukacyjnych. Drugi to anty-system edukacji cyfrowej, specyficzny układ na którym polegamy, marząc o większej ilości polskiego talentu cyfrowego.

Polecam też dwie wcześniejsze części tego słowniczka.

P jak Patostreaming

Grafika: Joanna Tarkowska

Gdyby internauci zamiast lajków przyznawali nagrody, to moja osobista nagroda za robienie dobrej roboty w internetach w 2019 roku przypadłaby Zuzannie Rudzińskiej-Bluszcz, która zajęła się patostreamingiem. Zuzanna jest prawniczką w urzędzie RPO, do którego wpłynęła skarga w sprawie pato – i wtedy Zuzanna wytoczyła patoPolsce wojnę.

Pato jest fascynujące, bo to polski towar eksportowy. Nie ma wiele rzeczy cyfrowych, w których przodujemy. Przychodzi mi do głowy najwyższy odsetek osób korzystających z Adblockerów (fajnie), zaskakująca skala zaangażowania w obronę wolności w internecie (zaskakujące) no i właśnie popularność pato (straszne). I nie chodzi o to, że przodujemy w produkcji lub konsumpcji patotreści – podobno robimy to jako jedyny naród na Youtube.

Pato jest też przykładem treści, które niekoniecznie są nielegalne, ale w jakiś sposób są szkodliwe. Regulowanie obiegów takich treści w mediach społecznościowych będzie dużym tematem w najbliższych latach.

Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że Zuzanna zabrała się za walkę z patotreściami. Pokazując wzorcowy model pracy międzysektorowej i interdyscyplinarnej. Jednocześnie wychodząc poza typowe obowiązki prawniczki z RPO. I odsłaniając słabość polskiego systemu edukacji medialnej i regulacji mediów: tematem nie zajęło się żadna inna instytucja publiczna – a lista tych, które powinny były wziąć odpowiedzialność jest długa. Wisienką na torcie jest raport o patotreściach, który powstał we współpracy administracji publicznej, biznesu i organizacji pozarządowych – a który pozwala w kwestii patotreści tworzyć politykę opartą na dowodach.

A jak Anty-system edukacji cyfrowej

Skoro już mowa o edukacji użytkowników… Na początku roku przygotowaliśmy w Centrum Cyfrowym raport dla Ministerstwa Cyfryzacji, porównujący strategie rozwoju kompetencji cyfrowych w różnych krajach europejskich. Przeprowadziliśmy też warsztat prototypujący nową polską strategię w tej sprawie – i wyszło nam coś niezmiernie ciekawego: siłą napędową edukacji cyfrowej w Polsce (szeroko pojętej) są organizacje pozarządowe. Także w szkołach, w systemie edukacji formalnej.

NGOsy, często niewielkie, niedofinansowane lub nawet walczące o przetrwanie, są odpowiedzialne za wiele pozytywnych zmian dotyczących edukacji medialnej czy nauki kodowania. Wobec braku znaczących zmian w samym systemie edukacji, wobec wielkiej luki umiejętności wśród nauczycieli, nawet wiele programów rządowych zostało pomyślanych tak, by to organizacje pozarządowe prowadziły niezbędne działania.

Edukacyjnym hitem i wydarzeniem roku było otwarcie w Warszawie Centralnego Domu Technologii. Miejsca rewelacyjnego, działającego z edukatorami, ale ulokowanego poza system edukacji. CDT oddziaływuje na uczniów i nauczycieli, ale czy wpłynie na sam system? Nie dam głowy, prędzej jest zalążkiem czegoś nowego.

I tak doszedłem do wniosku, że realistyczna strategia rozwoju kompetencji w najbliższych latach powinna być anty-systemowa: opierać się na podstawowym założeniu, że w samych szkołach zbyt wiele się nie wydarzy. A za edukację muszą razem wziąć się NGO-sy, startupy i firmy hi-tech, może nawet nauczyciele wyłamujący się z systemu.

Do anty-systemu wpisałbym też kompletnie nieformalną edukację prowadzoną na Youtube. Obstawiam, że jest to jedna z ważniejszych przestrzeni edukacyjnych w Polsce. Będąc jednocześnie matecznikiem patostreamerów! Taka nasza polska specyfika.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop