Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości

9.07.2020
czwartek

Cyfrowe stany przejściowe – raport o społeczeństwie, technologii i pandemii

9 lipca 2020, czwartek,

„Cyfrowe stany przejściowe” to nowy raport Centrum Cyfrowego, w którym pokazujemy, jak wygląda relacja społeczeństwa i technologii w czasie pandemii. Która z innowacji zostanie z nami na dłużej, a która wyłoniła się tylko chwilowo, by zaspokoić bieżące potrzeby? Najprościej byłoby napisać, że jest to raport o trendach – ale specjalnie unikamy tego terminu.

Pracując razem z Katarzyną Drożdżal i Olą Janus nad raportem, sami łapaliśmy się na tym, że instynktownie myślimy o trendach. Ostatecznie zrozumieliśmy, że nie da się przewidywać trendów w momencie ich gwałtownego załamania. Przewidywanie przyszłości jest zawsze trudnym zajęciem, a analiza trendów często okazuje się być próbą ich tworzenia. W czasie pandemii, kryzysu dotykającego wszystkich sfer życia i całego świata, myślenie w kategoriach trendów jest niemożliwe.

Zamiast trendów piszemy o stanach przejściowych – w kluczowych obszarach, w których technologie stykają się ze społeczeństwem. Chwytamy najważniejsze cechy momentu zmiany. Pokazujemy nowe zjawiska – nie przesądzając, jak będzie wyglądać przyszłość.

Bo gdy piszemy o trendzie, to zakładamy jakiś poziom przewidywalności, normalności otaczającego nas świata. Trend to w miarę prosta kreska biegnąca w przyszłość, którą można odpowiedzialnie narysować. W ostatnich trzech miesiącach to poczucie normalności nas opuściło. Terminy takie jak „nowa normalność” brzmiały dla nas sztucznie, jak próba nie tyle opisu rzeczywistości, co jej zaklinania. To moment zawieszenia, w którym dawne sposoby bycia już nie są istotne, ale nowe jeszcze się nie wyłoniły.

Jednocześnie przyglądając się zjawiskom „SpołTech” zorientowaliśmy się, że jedno pozostaje niezmienne: technologia. Na skutek Covid-19 wiele rzeczy się zmieniło – biznesy bankrutują, stare sposoby działania – na przykład pracy – wymagają przeformułowania. Ale technologie cyfrowe maja się dobrze, i polegamy na nich jeszcze bardziej niż poprzednio.

Więcej w raporcie, opisującym stan przejściowy w pięciu obszarach: dobrostan, przedsiębiorczość, praca, kultura i platformy.
A w następny wtorek (14 lipca) zapraszam razem z dwójką współ-autorek na prezentację raportu i rozmowę o stanach przejściowych (i trendach – chętnie porozmawiamy o tym, czy jednak istnieją). Więcej informacji o spotkaniu tutaj.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop