Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości

Justyna Hofmokl

Justyna HofmoklJustyna Hofmokl (1977) jest socjologiem, kończy doktorat w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN, współkoordynuje projekt Creative Commons Polska.
Zajmuje się społecznymi aspektami nowych technologii, interesują ją przemiany rynku mediów i związane z nimi nowe możliwości tworzenia i dzielenia się dobrami kultury.

Justyna Hofmokl (1977) is a sociologist finalizing her PhD at the Graduale Schoool for Social Research at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences. She works at Creative Commons Poland as a Project Lead.
Her research interests focus on understanding social influences of New technologies, relations between media revolution and new ways of producing and sharing cultural goods.