Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości

Kultura 2.0

Kultura, najbardziej żywotna i plastyczna, a jednocześnie najbardziej trwała i stabilna tkanka ludzkiej aktywności. Decyduje o jednostkowej i zbiorowej tożsamości, jest środowiskiem społecznej komunikacji. Zmieniającemu się w historycznych procesach społeczeństwu dostarcza kodów umożliwiających reinterpretację swojego losu, zrozumienie teraźniejszości i projektowanie przyszłości. Ale kultura sama jest przedmiotem presji ze strony wielorakich sił, by wspomnieć promowaną przez rynek komercjalizację czy homogenizację będącą jednym ze skutków globalizacji. Dziś jednak niewątpliwie jednym z najważniejszych czynników zmiany są nowe, cyfrowe technologie porozumiewania się. Wszechobecne komputery, powszechność internetu i oczywistość telefonii komórkowej zmieniają radykalnie kontekst funkcjonowania kultury. Artyści otrzymują nowe, niezwykłe narzędzia twórczej ekspresji. Odbiorcy zyskują nowe możliwości uczestnictwa w kulturze. Menadżerowie kultury sprostać muszą nowym formom zarządzania i dystrybucji, odpowiedzialni za przemysły kultury odkrywają, że sprawdzone modele biznesowe coraz szybciej tracą ważność. Przed kierującymi polityką kulturalną wyłania się nowy świat, w którym tak fundamentalne pojęcia, jak twórczość, dziedzictwo i kulturowa suwerenność wymagają ponownej interpretacji.Celem projektu „Kultura 2.0” jest obserwowanie i dyskusja zachodzących przemian, analiza ich potencjalnych skutków dla rozwoju kultury w ógole i kultury w Polsce w szczególności.