Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości Kultura 2.0 - Cyfrowy wymiar przyszłości

Literatura

Chris Anderson „The Long Tail. Why the Future of Business Is Selling Less of More„, Hyperion, 2006

Alexander Bard, Jan Söderqvist „Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie” Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006

Dominik Batorski, Mirosława Marody, Andrzej Nowak „Społeczna przestrzeń Internetu”, Wydawnictwo SWPS Academica, 2006

John Battelle „Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję„, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

Edwin Bendyk „Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności„, W.A.B., 2002

Edwin Bendyk „Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci„, W.A.B., 2004

red. Edwin Bendyk i Kazimierz Krzysztofek „Kultura wobec wyzwań epoki cyfrowej i sieci”, „Kultura Współczesna” 2005, nr 1(43)

red. Edwin Bendyk i Kazimierz Krzysztofek „Czy kultura w Polsce ma znaczenie?„, „Kultura Współczesna” 2006, nr 1(47)

Yochai Benkler „The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets and Freedom„, 2006 (na stronie pełna wersja książki na licencji CC)

Mirosław Filiciak „Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej„, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006

Tomasz Frontczak „Marketing internetowy w wyszukiwarkach„, Helion, 2006

Alexander R. Galloway „Protocol. How Control Exists after Decentralization„, The MIT Press, 2004

red. Wiesław Godzic „30 najważniejszych programów TV w Polsce„, Trio, 2005

Mateusz Halawa „Życie codzienne z telewizorem„, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006

Eric von Hippel, „Democratizing Innovation„, 2005 (na stronie pełna wersja książki na licencji CC)

Henry JenkinsConvergence Culture„, 2006 (tłum. polskie: „Kultura konwergencji”, WAiP, listopad 2006)

red. Łukasz Jonak, Paweł Mazurek, Marta Olcoń, Anna Przybylska, Alek Tarkowski, Jan M. Zając „Re: internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje„, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006

red. Jacek Kurczewski „Wielka sieć. E-seje z socjologii Internetu„, Trio, 2006

Lev Manovich „Język nowych mediów„, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006

Lawrence Lessig „Wolna kultura„, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005 (na stronie pełna wersja książki na licencji CC)

Lawrence Lessig „Code. And Other Laws of Cyberspace, Version 2.0„, Basic Books, 2006

Michał Ostrowicki „Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki„, Universitas, 2006

Mackenzie Wark „GAM3R 7H30RY„, The Institute for the Future of the Book, 2006 (na stronie pełna wersja książki na licencji CC)

Stephen Weber „The Success of Open Source„, Harvard University Press, 2004